אורתופוטו ותצלומי אויר

אוטופוטו הינו תצלום אויר מיושר הקשור לרשת הגיאוגרפית. החברה מספקת אורטופוטו בקנה מידה שונים. המוצר עובר בקרה קפדנית הן בפרמטר של הדיוק והן בפרמטר הרדיו מטרי של תיקון והשוואת גוון. התיקונים הרדיומטרים מתבצעים בתוכנות גראפיות ייעודיות לתחום המביאות את המוצר לצבע והגוון המדויק. החברה משווקת תצלומי אויר שחור לבן, צבעוניים, פסיפסים דיגיטליים , תצלומי אויר אלכסוניים, וכן, תצלומי אויר מיושרים (אורתופוטו) ועליהם שכבות מידע שונות כגון: טופוגרפיה, גושים וחלקות, פרצלציה, יעודי קרקע, תשתיות, מאזני שטחים וכד'.

אורתופוטו ותצלומי אויר