שירותי החברה


מדידות קרקעיות

החברה מבצעת מדידות מפורטות סימון גבולות, מדידות אתרים ושטח וכל סימון המצריך דיוק מרבי לצרכי תכנון עבור מתכננים, אדריכלים ומהנדסי תשתית. כמו כן, מבצעת החברה באמצעות צוות מדידה מדידות ביסוס והקמת רשתות בקרה עירוניות באמצעות מכשירי G.P.S.


מיפוי פוטוגרמטרי

מכשירי פענוח דיגיטליים - סיווג דרגה המאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל. החברה מבצעת מיפויים פוטוגרמטריים המשמשים כרקע להכנת תוכניות מפורטות, לצרכי תכנון, מפות מאזני שטחים עבור גופים ציבוריים, עירוניים וכפריים . המיפוי הפוטוגרמטרי חתום ע"י מודד מוסמך .


מפות תשתית

איתור  מחשוב ומיפוי תשתיות מים, ביוב, חשמל וטלפונים באמצעות עבודת שדה ומחשוב התשתיות בשכבות נפרדות. ומתן פתרונות לניהול התשתיות


פריסת רשת בקרה G.P.S

הכנת רשתות בקרה עירוניות ונקודות ביסוס


אורתופוטו ותצלומי אויר

אוטופוטו הינו תצלום אויר מיושר הקשור לרשת הגיאוגרפית. החברה מספקת אורטופוטו בקנה מידה שונים. המוצר עובר בקרה קפדנית הן בפרמטר של הדיוק והן בפרמטר הרדיו מטרי של תיקון והשוואת גוון. התיקונים הרדיומטרים מתבצעים בתוכנות גראפיות ייעודיות לתחום המביאות את המוצר לצבע והגוון המדויק.


תוכניות לצרכי רישום

החברה מתמחה בהכנת תוכניות לצרכי רישום עבור גופים וחברות ציבוריים, החברה מלווה את התהליך מתחילתו ועד קבלת התוכנית: "כשירה לרישום".


סקרי שטח וארנונה

לרשות החברה  צוות סוקרי שטח למטרות מדידת חריגות בנייה ותשלומי ארנונה. תחום סקרי השטח מהווה נדבך חשוב בהשלמת התמונה  בצורה נכונה.