ציוד


ציוד ומכשירי מדידה

דיסטומאטים אלקטרוניים, מאזנות אלקטרוניות  וציוד מדידה GPS , המאפשרים ביצוע מדידות  בשטח והזרמת הנתונים  במשרד ישירות למחשב. כמו כן, לרשות החברה מכשירי פענוח דיגיטליים - סיווג דרגה מאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל.


מחשוב ותוכנות

מחשבים מרושתים ועבודה בסביבה גראפית, ניהול המשרד, ניהול פרויקטים, ניתוח פרויקטים, הצגה והפקת נתונים ועוד.