לקוחות

(רשימה חלקית)
 
רשויות מקומיות
עיריית חיפה, עיריית נהריה, עיריית עכו, עיריית נשר, עיריית ק.מוצקין, עיריית ק. ביאליק,
עיריית ק. אתא, עיריית טבריה, מועצה אזורית חוף הכרמל ועיריית עפולה.

גופים ציבוריים
איגוד ערים לביוב חיפה, חברת "יפה נוף", חברת חשמל,
חברת "עמידר", נכסי דיור ממשלתי, מועצה דתית, ועדה לתכנון ובנייה.
 
גופים פרטיים
מפעל "נשר, "כרמל כימיקלים" ומשרדי אדריכלים.