תחומי פעילות והתמחות

הנדסה ומדידות

 • מדידות הנדסיות
 • מדידות לצורכי רישום
 • מדידות לארנונה

 

מדידות בתי עלמין

 
מוצר ייחודי לצורכי הרשויות מקומיות

מדידות אדריכליות

 • הכנת תוכניות אדריכליות
 • ליווי בניהול פרויקטים
 •   מדידות לענף הבנייה והפיתוח

 

סקרים

 • סקרים בתחום משק המים
 • סקרים בתחום נכסים
 • סקרים בתחום איתור נכסים וייזום

 

שמאות מקרקעין

 • שמאות סביבתית
 • הכנת שומות
 • היטלי השבחה
 • שומות שווי שוק

 

הסדרי מקרקעין

 • קדסטר אנליטי
 • הסדרי מקרקעין

יצירת אורתופוטו ותצלום מיושר

 

מיפוי פוטוגרמטרי