קישורים


חשוב שתדעו... קישורים מועילים

אגודת המודדים :
 
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) :
www.mapi.gov.il

מנהל מקרקעי ישראל ( ממ"י) :
www.mmi.gov.il
 
משרד הבינוי והשיכון :
www.moch.gov.il
 
הטכניון-המחלקה להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה :
www.geoinfo.technion.ac.il 

תחום מחקר במרכז למיפוי ישראל :
www.soi.gov.il 
 
המכון הגיאולוגי:
www.gsi.gov.il