מדידות קרקעיות

החברה מבצעת מדידות מפורטות סימון גבולות, מדידות אתרים ושטח וכל סימון המצריך דיוק מרבי לצרכי תכנון עבור מתכננים, אדריכלים ומהנדסי תשתית. כמו כן, מבצעת החברה באמצעות צוות מדידה מדידות ביסוס והקמת רשתות בקרה עירוניות באמצעות מכשירי G.P.S. חדישים ובציוד נוסף המאפשר מדידות לצורכי ביסוס מפות. ידע וניסיון בהכנת תכניות לצרכי רישום. כל המדידות מתקבלות כקבציי מחשב וכעותק קשיח וחתומות ע"י מודד מוסמך.