מיפוי פוטוגרמטרי

מכשירי פענוח דיגיטליים - סיווג דרגה המאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל. החברה מבצעת מיפויים פוטוגרמטריים המשמשים כרקע להכנת תוכניות מפורטות, לצרכי תכנון, מפות מאזני שטחים עבור גופים ציבוריים, עירוניים וכפריים . המיפוי הפוטוגרמטרי חתום ע"י מודד מוסמך .