פריסת רשת בקרה G.P.S

הכנת רשתות בקרה עירוניות ונקודות ביסוס