סקרי שטח וארנונה

לרשות החברה  צוות סוקרי שטח למטרות מדידת חריגות בנייה ותשלומי ארנונה. תחום סקרי השטח מהווה נדבך חשוב בהשלמת התמונה  בצורה נכונה. שילוב נכון בין שימוש במערכת הצפייה הרב כיוונית לבין סוקרי השטח נותן ניתוח תמונת אמת לגבי מצב השטח וממקסם את יכול הזיהוי של חריגות בניה וכדומה.