מדידות קרקעיות
החברה מבצעת מדידות מפורטות סימון גבולות, מדידות אתרים ושטח וכל סימון המצריך דיוק מרבי לצרכי תכנון עבור מתכננים, אדריכלים ומהנדסי תשתית. כמו כן, מבצעת החברה באמצעות צוות מדידה מדידות ביסוס והקמת רשתות בקרה עירוניות באמצעות מכשירי G.P.S.
מיפוי פוטוגרמטרי
מכשירי פענוח דיגיטליים - סיווג דרגה המאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל. החברה מבצעת מיפויים פוטוגרמטריים המשמשים כרקע להכנת תוכניות מפורטות, לצרכי תכנון, מפות מאזני שטחים עבור גופים ציבוריים, עירוניים וכפריים . המיפוי הפוטוגרמטרי חתום ע"י מודד מוסמך .
אורתופוטו ותצלומי אויר
אוטופוטו הינו תצלום אויר מיושר הקשור לרשת הגיאוגרפית. החברה מספקת אורטופוטו בקנה מידה שונים. המוצר עובר בקרה קפדנית הן בפרמטר של הדיוק והן בפרמטר הרדיו מטרי של תיקון והשוואת גוון. התיקונים הרדיומטרים מתבצעים בתוכנות גראפיות ייעודיות לתחום המביאות את המוצר לצבע והגוון המדויק.
מאה שנה עשייה -משפחת זייד

משפחת זייד הינה אחת מהמשפחות הוותיקות בארץ לה מורשת ענפה ואילן יוחסין ששורשיו בארץ ישראל במאה ה- 18. תולדות המשפחה שזורים בתולדות העם היהודי, היישוב היהודי בארץ ישראל ועד קום המדינה, בנייתה והווייתה עד ימינו.
הספורים המופלאים, שעברו מדור לדור מגוללים עלילות גבורה, עשייה לביטחון המדינה ותרומה עשירה לכלכלה, לחברה לחיי התרבות והקהילה, לצד שמירה על המסורת היהודית.
אבי המשפחה, שאול זייד, יליד 1927 חיפה. אביו יעקב, דור חמישי בארץ, מוותיקי צפת בן למשפחה בעלת שורשים ענפים בארץ ישראל. סבו, מצד אביו היה מוכתר העדה היהודית בארץ. האם רבקה, דור שלישי בארץ, שאביה נמנה על שורות ה"שומר" בתקופת השלטון העותומני. שאול,בנעוריו, בוגר ביה"ס " אליאנס", היה פעיל בתנועת הנוער העובד" ו"בח.ג.מ" (חינוך גופני מורחב), הגדנ"ע דאז.